Komandas koučings

Mūsdienīgiem, uz izaugsmi orientētiem uzņēmumiem, kas vēlas attīstīt augstas efektivitātes komandu uzņēmuma mērķu sasniegšanai.

Kā tas strādā

Komandas koučinga procesā koučs palīdz vienoties par kopējo mērķi, kas atbalsojas darbinieka individuālajos mērķos, kā arī sniedz atbalstu, lai komanda izveidotu visiem pieņemamu darbību plānu rezultātu sasniegšanai. Kouča uzdevums ir iesaistīt procesā visus komandas dalībniekus un panākt līdzvērtīgu motivāciju vēlamo rezultātu sasniegšanai, kā rezultātā mērķi tiek īstenoti labprātīgi, aizrautīgi un efektīvi.


Ieguvumi

⋆ skaidra un vienota komandas vīzija, misija, mērķi un rīcības plāns,

⋆ ātrāka pārmaiņu ieviešana,

⋆ saliedēta un efektīva darba komanda, kas spēj tikt galā ar šķēršļiem un veiksmīgi realizēt mērķus,

⋆ augstāka darbinieku patstāvība, personiskā efektivitāte un pašiniciatīva savu ideju realizēšanai uzņēmuma ietvaros,

⋆ maksimāli efektīva darbinieku iesaiste, iekšējo resursu atklāšana un izmantošana,

⋆ augstāka darbinieku motivācija, lojalitāte uzņēmumam un gandarījums par paveikto.

Process

Vienas sesijas ilgums: 2 stundas

Vienas sesijas cena: atkarīgs no komandas lieluma

Pirmajā tikšanās reizē koučs ar komandas vadītāju vienojas par sadarbības veidu, principiem, sadarbības ilgumu un sasniedzamo rezultātu.

Turpmākajās sesijās ar komandu tiek strādāts pie vēlamā rezultāta. Katras sesijas sākumā tiek uzstādīts sesijas mērķis, procesā meklētas iespējas un saplānotas nākamās darbības, lai virzītos uz rezultātu.

Komandas sesijas mērķis balstās uz komandas pieprasījumu, piemēram, tiek strādāts ar misijas radīšanu, mērķu nospraušanu, lēmumu pieņemšanu, inovāciju ieviešanu, efektīva laika plānošanu, savstarpējās komunikācijas uzlabošanu u.c.

Noslēdzošajā reizē koučs ar komandas vadītāju izrunā rezultātus, gūto vērtību un turpmākos soļus.

Sarunas ir pilnībā konfidenciālas.