Koučings skolotājiem

Mūsdienīgi skolu direktori pārmaiņu procesā arvien vairāk izmanto uzņēmumos pārbaudītas un efektīvas metodes, lai paaugstinātu skolotāju sniegumu darbā un atbalstītu iedvesmojošus skolotājus. Atklājot un pilnībā izmantojot skolotāju talantus un pilno potenciālu, iespējams veidot pozitīvu, atbalstošu un vienotu skolas vidi, kur izglītība ir vērtība.

Kā tas strādā

Koučinga pamatā ir zinātnē balstīta un uz rezultātu orientēta metodoloģija, Erickson koučinga pamatprincipi. Koučings ir uz izaugsmi vērsts radošs un iedvesmojošs process, kas veicina un attīsta cilvēka un komandu pilno potenciālu. Tas atklāj iekšējos resursus, palīdz attīstīt esošas vai jaunas prasmes. Koučs, uzdodot jautājumus, palīdz definēt skaidrus mērķus, attīstīt stratēģiju, tikt galā ar šķēršļiem un plānot darbības, lai veicinātu pārmaiņas un sasniegtu rezultātu.
Ieguvumi

Atklājot skolotāju un skolu vadības komandu pilno potenciālu un talantus, aug gan skolotāju personīgā izaugsme, gan tiešā veidā tas pozitīvi ietekmē skolēnu mācīšanos. 

Mūsdienīgi skolu direktori nodrošina koučingu skolotājiem un skolu vadības komandām, jo:

 samazinās stresa un spriedzes līmenis,

 paaugstinās produktivitāte,

 uzlabojas attiecības starp kolēģiem un skolas vide,

 palielinās skolotāju iesaiste un lojalitāte,

 uzņēmumā ienāk lielāks radošums, jaunas iespējas un zināšanas,

 palielinās skolotāju motivācija.

Process

Ar profesionāla Erickson kouča atbalstu vērtību var gūt arī no vienas koučinga sesijas, tomēr, lai sasniegtu lielus mērķus un iegūtu stabilus vēlamos rezultātus, ir nepieciešama sistēmātiska pieeja un vairākas sesijas.

⋆ Pirmajā tikšanās reizē kopā ar skolotāju un/vai skolas vadību vienojamies par sadarbības veidu, principiem, sadarbības ilgumu un rezultātu - sasniedzamajiem mērķiem.

⋆ Turpmākajās sesijās individuāli ar skolotāju vai skolas vadības komandu strādājam pie vēlamā rezultāta. Katras sesijas sākumā tiek uzstādīts sesijas mērķis, procesā meklētas iespējas un beigās saplānoti nākošie soļi, lai virzītos uz rezultātu.

⋆ Koučs veic pierakstus, kurus sesijas beigās nodod klientam.

⋆ Sarunas ir pilnībā konfidenciālas.

⋆ Koučings parasti notiek klātienē, taču tas iespējams arī online (Skype vai Whatsapp).