Izaugsmes domāšana

Popularitāti guvušās Stenfordas universitātes profesores Kerolas Dvekas teorija par fiksētu domāšanu un izaugsmes domāšanu skaidro, kā šīs pieejas ietekmē cilvēka uzvedību, personību, motivāciju un attīstību. 

Cilvēki ar fiksētu domāšanu uzskata talantus un intelektu kā iedzimtus faktorus, kas ietekmē visu dzīvi, līdz ar to ticot, ka tikai mūsu talanti veido panākumus. Savukārt cilvēki, kam piemīt izaugsmes domāšana, uzskata, ka spējas, talanti un intelekts dzīves laikā var tikt attīstīti, ieguldot darbu un uzņemoties atbildību - tas viss ir kā sākumpunkts, lai mācītos, veiktu pārmaiņas un meklētu iespējas lielākiem sasniegumiem.

Kerolas Dvekas veiktie pētījumi rāda, ka cilvēkam piemītošais skatījums kļūst izšķirošs situācijās, kad sastopamies ar izaicinājumiem un sarežģījumiem, tika novērots, ka skolēni ar izaugsmes domāšanu:
⋆ biežāk izvēlas uzdevumus, kas dod iespēju apgūt jaunas lietas, 
⋆ vairāk izbauda izaicinājumus,
⋆ vieglāk pārvar grūtības.Ieguvumi

Izaugsmes domāšana vairo zinātkāri, pacietību, motivāciju un produktivitāti biznesā, sportā, attiecībās un izglītībā. Šī praktiskā semināra laikā skolotāji gūs:

⋆ izpratni par fiksētas domāšanas un izaugsmes domāšanas ietekmi uz cilvēka personību un izaugsmi,

⋆ apzināsies situācijas, kad atrodamies kādā no šiem domāšanas konceptiem,

 veidus, kā iegūt izaugsmes domāšanu, lai attīstītu neatlaidību, paaugstinātu motivāciju un spētu izvērtēt un uzņemties riskus,

⋆ pieeju, kā dot kvalitatīvu atgriezenisko saiti, lai veicinātu sadarbību un sasniegumus,

 veidus, kā iemācīt prasmi saskatīt iespējas un atbalstošus resursus,

 idejas, kā veidot uz izaugsmi orientētu vidi.

Process

Treniņa ilgums un cena: pēc vienošanās

Semināra laikā caur piemēriem un praktisku darbošanos skolotājiem būs iespēja izprast atšķirības starp fiksētu domāšanu un izaugsmes domāšanu, lai  palīdzētu skolēniem saskatīt iespējas, gūt motivāciju ikdienā un lielākus sasniegumus jebkurā dzīves jomā.

Semināra pamatā ir zinātnē balstīta un uz rezultātu orientēta metodoloģija, uzkrātā pieredze gan biznesa vidē, gan izglītības sistēmā. Tiek izmantotas profesionālā koučinga tehnikas un interaktīvi uzdevumi.