Radošums komandas efektivitātei

Komandām, kas vēlas veidot efektīvāku savstarpējo sadarbību un veiksmīgu projektu virzību, attīstot ikviena komandas dalībnieka radošumu, stiprās puses un talantus.

Ieguvumi

⋆ praktiski rīki un metodes ikdienai,
 augstāka projektu plānošanas efektivitāte,
⋆ pieeja problēmu risināšanai no dažādiem skatu punktiem,
⋆ saliedētāka komanda un efektīvāka savstarpējā komunikācija,
 iespēja labāk iepazīt sevi un kolēģus,
⋆ jaunas atziņas un pieredze turpmākai sava darba uzlabošanai,
 vērtīgi un interesanti pavadīts laiks radošā un jautrā gaisotnē.

Process

Treniņa ilgums: 2 stundas

Treniņa cena: 420 EUR

Treniņš intensīvi radošā gaisotnē komandām līdz 25 cilvēkiem, izmantojot koučinga tehnikas, kura laikā komanda rod jaunus risinājumus dažādiem izaicinājumiem.